สัมมนาบุคลากรศูนย์สังคมพัฒนา 4 ภาค
เมื่อวันที่ 14 – 16 มีนาคม ค.ศ. 2011 ณ อิ่มสุขรีสอร์ท หาดเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ได้มีการสัมมนาบุคลากรศูนย์สังคมพัฒนา ภาค กลาาง ออก ตก ใต้ ขึ้นในหัวข้อ "ข้อท้าทายจากคำสอนสังคมต่อนักพัฒนา ในสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบัน" มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 22ท่าน จาก ศูนย์สังคมพัฒนา ของสังฆมณฑลต่างๆ จากศูนย์สังคมพัฒนาฯ จันทบุรี ผอ. 1 เจ้าหน้าที่ 5 คน ศูนย์สังคมพัฒนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ 6 คน ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี ผอ. 1 เจ้าหน้าที่ 4 คน และศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ผอ. 1 เจ้าหน้าที่ 4 คน เปิดการสัมมนาด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อ.ยอด เสนารักษ์ี เป็นประธานในพิธี จากนั้นได้ดำเนินตามกระบวนการสู่เนื้อหาดังนี้
เนื้อหา 1 Change พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง โดย ดร.จิตรา ดุษฏีเมธา
เนื้อหา 2 แลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานในสถานการณ์ที่สังคมไทยที่เปลี่ยนไป
เนื้อหา 3 ข้อท้าทายจากคำสอนสังคมฯ โดย คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ
เนื้อหา 4 วิเคราะห์และไตร่ตรอง สู่ภาคปฏิบัติ

DSCF4425_resize DSCF4442_resize DSCF4457_resize DSCF4508_resize DSCF4557_resize
DSCF4764_resize DSCF4765_resize DSCF4792_resize DSCF6169_resize DSCF6184_resize
DSCF6245_resize DSCF6246_resize DSCF6314_resize DSCN4682_resize DSCN4766_resize