งานชุมนุมกลุ่มโภชนาการ สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 8
วันที่ 3 มกราคม 2016 ณ อาคารสุวรรณศรี ศูนย์สังฆมณฑลฯ (ศรีราชา)ได้จัดให้มีงานชุมนุมกลุ่มโภชนาการ ของสังฆมณฑลฯขึ้น เพื่อเป็นการตอบแทน ในความมีน้ำใจดี ของกลุ่ม และยังเป็นการพบปะสังสรรค์ประจำปีอีกด้วย ซึ่งในปีนี้เป็นครั้งที่ 8 พระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ คณะสงฆ์เจ้าอาวาส จากวัดต่าง ๆ ก่อนรับประทานอาหาร จับของรางวัลร่วมกัน ในบรรยากาศความเป็นหนึ่งเดียวกัน
IMG_3967 IMG_3969 IMG_3972 IMG_3973 IMG_3975
IMG_3977 IMG_3982 IMG_3983 IMG_3985 IMG_3993
IMG_3996 IMG_3997 IMG_3999 IMG_4005 IMG_4010
IMG_4016 IMG_4018 IMG_4019 IMG_4035 IMG_4038
IMG_4041 IMG_4053 IMG_4054 IMG_4062 IMG_4078
IMG_4080 IMG_4085 IMG_4088 IMG_4090 IMG_4094
IMG_4099 IMG_4101 IMG_4106 IMG_4116 IMG_4117
IMG_4128 IMG_4134 IMG_4150 IMG_4158 IMG_4177
IMG_4203 IMG_4204 IMG_4245 IMG_4249 IMG_4255