ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ำ ระยอง
วันที่ 23 มกราคม 2016 ณ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ำ ระยอง ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีคุณพ่อยอห์น ยศธร ทองเหลือง เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
DSC_0017 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0027
DSC_0028 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0061
DSC_0063 DSC_0068 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0072
DSC_0073 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0086 DSC_0089
DSC_0090 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0097
DSC_0100 DSC_0104 DSC_0116 DSC_0123 DSC_0124
DSC_0126 DSC_0127 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0131
DSC_0133 DSC_0140 DSC_0145 DSC_0158 DSC_0165
DSC_0168 DSC_0172 DSC_0174 DSC_0175 DSC_0188
DSC_0192 DSC_0213 DSC_0215 DSC_0217 DSC_0232
DSC_0241 DSC_0246 DSC_0257 DSC_0261 DSC_0266
DSC_0269 DSC_0273 DSC_0275 DSC_0276 DSC_0281
DSC_0288 DSC_0303 DSC_0309 DSC_0311 DSC_0313
DSC_0316 DSC_0319 DSC_0340 DSC_0341 DSC_0343
DSC_0344 DSC_0345 DSC_0347 DSC_0353 DSC_0363
DSC_0377 DSC_0393 DSC_0405 DSC_0424 DSC_0456