ฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ในพิธีมิสซาได้มีการเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้ป่วยและกับบรรดาสัตบุรุษ ในโอกาสวันผู้ป่วยโลก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ อีกด้วย
DSC_0023 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036
DSC_0037 DSC_0048 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053
DSC_0054 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0058
DSC_0060 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0067 DSC_0068
DSC_0069 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0073
DSC_0074 DSC_0077 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0090
DSC_0101 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0110 DSC_0111
DSC_0112 DSC_0113 DSC_0114 DSC_0115 DSC_0117
DSC_0118 DSC_0123 DSC_0134 DSC_0146 DSC_0156
DSC_0158 DSC_0159 DSC_0164 DSC_0173 DSC_0186
DSC_0190 DSC_0211 DSC_0214 DSC_0227 DSC_0244
DSC_0248 DSC_0253 DSC_0262 DSC_0265 DSC_0272
DSC_0282 DSC_0283 DSC_0284 DSC_0292 DSC_0313
DSC_0316 DSC_0324 DSC_0332 DSC_0339 DSC_0342
DSC_0343 DSC_0351 DSC_0375 DSC_0381 DSC_0409
DSC_0415 DSC_0416 DSC_0423 DSC_0429 DSC_0437
DSC_0446 DSC_0459 DSC_0475 DSC_0479 DSC_0495