อบรมธรรมทูตพระเมตตา รุ่นที่ 2
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2016 ณ อาคารสำนักงาน ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ศรีราชา ได้จัดการอบรมธรรมทูตพระเมตตา รุ่นที่ 2 ขึ้น โดยกลุ่มพระเมตตา สังฆมณฑลจันทบุรี มีคุณพ่อเอนก นามวงษ์ รองจิตตาธิการพระเมตตาประเทศไทย เป็นผู้ให้การอบรม พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกคำสอน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 46 คน
DSC_8566 DSC_8567 DSC_8579 DSC_8580 DSC_8585
DSC_8595 DSC_8597 DSC_8637 DSC_8668 DSC_8680
DSC_8682 DSC_8689 DSC_8705 DSC_8768 DSC_8777
DSC_8779 DSC_8808 DSC_8810 DSC_8814 DSC_8827
DSC_8834 DSC_8878 DSC_8932 DSC_8958 DSC_8962
DSC_8975 DSC_8988 DSC_8999 DSC_9003 DSC_9006
DSC_9011 DSC_9017 DSC_9028 DSC_9050 DSC_9055
DSC_9057 DSC_9061 DSC_9064 DSC_9076 DSC_9079
DSC_9081 DSC_9086 DSC_9087 DSC_9088 DSC_9094
DSC_9125 DSC_9154 DSC_9157 DSC_9160 DSC_9164
DSC_9167 DSC_9172 DSC_9184 IMG_7743 IMG_7746