การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนคำสอน

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2016   แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมครูในสังฆมณฑลขึ้น  ในหัวข้อ “ศิลปะการใช้ท่าทางประกอบการสอนคำสอน” โดยมีคุณครูที่สอนในโรงเรียน คุณครูอาสาสมัครตามวัดต่างๆ ในเขตสังฆมณฑลเข้าร่วมเป็นจำนวน 67 ท่าน

ในการอบรมครั้งนี้ ทางแผนกได้เชิญวิทยากรจาก แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี มาเป็นผู้ให้การอบรม และการจัดกิจกรรม ตลอด 2 วันแห่งการอบรม คุณครูได้เพิ่มพูนความรู้ เพลงที่สามารถนำไปประกอบการสอนและเทคนิควิธีการใหม่ๆ ในการสอนมากขึ้น รวมทั้งยังได้รู้จักการใช้ Finger Dance เพื่อฝึกให้เด็กเกิดความสนใจและสมาธิในการเรียนมากขึ้นด้วย
DSC_0002 DSC_0004 DSC_0006 DSC_0009 DSC_0010
DSC_0011 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0016
DSC_0021 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0041 DSC_0045
DSC_0053 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0070 DSC_0073
DSC_0075 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0088 DSC_0090
DSC_0091 DSC_0093 DSC_0096 DSC_0106 DSC_0118
DSC_0124 DSC_0129 DSC_0132 DSC_0136 DSC_0137
DSC_0153 DSC_0154 DSC_0165 DSC_0170 DSC_0178
DSC_0181 DSC_0188 DSC_0204 DSC_0214 DSC_0218
DSC_0229 DSC_0234 DSC_0241 DSC_0267 DSC_0268
DSC_0276 DSC_0312 DSC_0313 DSC_0317 DSC_0318
DSC_0323 DSC_0335 DSC_0339 DSC_0342 DSC_0345
DSC_0357 DSC_0361 DSC_0368 DSC_0375 DSC_0381
DSC_0384 DSC_0393 DSC_0399 DSC_0404 DSC_0410
DSC_0412 DSC_0417 DSC_0435 DSC_0436 DSC_0437
DSC_0442 DSC_0446 DSC_0449 DSC_0459 DSC_0461
DSC_0468 DSC_0483 DSC_0485 DSC_0487 DSC_0490
DSC_0492 DSC_0494 DSC_0500 DSC_0501 DSC_0504
DSC_0506 DSC_0507 DSC_0510 DSC_0511 DSC_0514
DSC_0516 DSC_0519 DSC_0522 DSC_0525 DSC_0528
DSC_0538 DSC_0541 DSC_0544 DSC_0549 DSC_0553
DSC_0557 DSC_0559 DSC_0560 DSC_0563 DSC_0568
DSC_0574 DSC_0578 DSC_0581 DSC_0584 DSC_0589
DSC_0592 DSC_0595 DSC_0598 DSC_0599 DSC_0605
DSC_0609 DSC_0610 DSC_0612 DSC_0616 DSC_0617