พิธีการรับเข้าสู่นวกภาพ/ต่ออายุการปฏิญาณตนของยุวภคินี
วันที่ 22 เมษายน 2016 ณ อาคารพระแม่มารีย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ได้มีพิธีการรับเข้าสู่นวกภาพ และต่ออายุการปฏิญาณตนของยุวภคินี โดยมีพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาญาติพี่น้องเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
 
ผู้ต่ออายุการปฏิญาณตน จำนวน 5 คน ดังนี้
1.  ซ. ลูชีอา ศรีคำ ปอดอ
2.  ซ. แบรนาเด็ต แสงคำ ปอดอ
3.  ซ. มารีอา วิมลรัตน์ พัสดุ
4.  ซ. เทเรซา ณัฐวรรณ ฉวีนิรมล
5.  ซ. อันนา ดิษราภรณ์ ศรีประมงค์
ผู้เข้าสู่นวภาพ จำนวน 3 คน ดังนี้
1.  โปสตุลัน เวโรนิกา จันทร์สม ตะนุ๊
2.  โปสตุลัน อักแนส วัลภา ธารน้ำเดชา
3.   โปสตุลัน อันนา พลอยไพลิน ขุนอาจ

IMG_5276 IMG_5278 IMG_5280 IMG_5282 IMG_5285
IMG_5288 IMG_5289 IMG_5290 IMG_5291 IMG_5295
IMG_5299 IMG_5302 IMG_5304 IMG_5308 IMG_5311
IMG_5325 IMG_5330 IMG_5338 IMG_5342 IMG_5354
IMG_5361 IMG_5370 IMG_5373 IMG_5375 IMG_5376
IMG_5384 IMG_5387 IMG_5388 IMG_5389 IMG_5390
IMG_5392 IMG_5394 IMG_5395 IMG_5397 IMG_5399
IMG_5401 IMG_5406 IMG_5412 IMG_5419 IMG_5420
IMG_5423 IMG_5431 IMG_5432 IMG_5433 IMG_5441
IMG_5449 IMG_5471 IMG_5477 IMG_5478 IMG_5480
IMG_5499 IMG_5516 IMG_5524 IMG_5533 IMG_5535
IMG_5542 IMG_5569 IMG_5571 IMG_5575 IMG_5578