พิธีรับศีลกำลังแขวงปราจีนบุรี
วันที่ 22 พฤษภาคม 2016 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสสมโถชพระตรีเอกภาพขึ้น โดยมีพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีมิสซา และโปรดศีลกำลังให้กับบรรดาเด็กนักเรียนภายในแขวงปราจีนบุรี จำนวน 58 คน มีคณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
IMG_8744 IMG_8746 IMG_8748 IMG_8753 IMG_8757
IMG_8759 IMG_8763 IMG_8765 IMG_8769 IMG_8771
IMG_8776 IMG_8779 IMG_8780 IMG_8781 IMG_8782
IMG_8783 IMG_8784 IMG_8785 IMG_8788 IMG_8789
IMG_8791 IMG_8794 IMG_8802 IMG_8804 IMG_8808
IMG_8813 IMG_8818 IMG_8820 IMG_8823 IMG_8825
IMG_8827 IMG_8828 IMG_8832 IMG_8853 IMG_8858
IMG_8862 IMG_8867 IMG_8872 IMG_8877 IMG_8883
IMG_8891 IMG_8903 IMG_8909 IMG_8913 IMG_8916
IMG_8933 IMG_8939 IMG_8943 IMG_8948 IMG_8962
IMG_8979 IMG_8982 IMG_8988 IMG_8991 IMG_8995
IMG_9000 IMG_9026 IMG_9073 IMG_9076 IMG_9086
IMG_9094 IMG_9099 IMG_9100 IMG_9101 IMG_9103
IMG_9111 IMG_9114 IMG_9120 IMG_9121 IMG_9125