แต่งตั้งสภาอภิบาล วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก และ วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า
วันที่ 5 มิถุนายน 2016 ณ วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า นครนายก พระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมิสซาวันอาทิตย์ และประกาศแต่งตั้ง กรรมการสภาอภิบาล วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก จำนวน14 คน และวัดพระคิสตประจักษ์ บ้านเล่า จำนวน 16 คน ภายหลังพิธี บรรดาสัตบุรุษได้ร่วมแสดงความยินแก่ พระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสฉลองศาสนนามอีกด้วย
IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005
IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010
IMG_0011 IMG_0012 IMG_0013 IMG_0014 IMG_0015
IMG_0016 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0020
IMG_0021 IMG_0022 IMG_0023 IMG_0024 IMG_0025
IMG_0026 IMG_0027 IMG_0028 IMG_0029 IMG_0030
IMG_0031 IMG_0032 IMG_0033 IMG_0034 IMG_0035
IMG_0036 IMG_0037 IMG_0038 IMG_0039 IMG_0040
IMG_0041 IMG_0042 IMG_0043 IMG_0044 IMG_0045
IMG_0046 IMG_0047 IMG_0048 IMG_0049 IMG_0050
IMG_0051 IMG_0052 IMG_0053 IMG_0054 IMG_0055
IMG_0056 IMG_0057 IMG_0058 IMG_0059 IMG_0060
IMG_0061 IMG_0062 IMG_0063 IMG_0064 IMG_0065