ฉลองวัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2016 ณ ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์(ภายใน)ขึ้น โดยมีคุณพ่อวีระชน นพคุณทอง เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคุณพ่อเอกภาพ ผลมูล และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมากโอกาสนี้ ได้มีเด็กนักเรียนรับศีลมหาสนิทครั้งแรกอีกด้วย
IMG_0086_resize IMG_0093_resize IMG_0097_resize IMG_0098_resize IMG_0101_resize
IMG_0102_resize IMG_0104_resize IMG_0109_resize IMG_0117_resize IMG_0119_resize
IMG_0122_resize IMG_0123_resize IMG_0129_resize IMG_0131_resize IMG_0134_resize
IMG_0143_resize IMG_0150_resize IMG_0162_resize IMG_0165_resize IMG_0176_resize
IMG_0177_resize IMG_0186_resize IMG_0190_resize IMG_0191_resize IMG_0193_resize
IMG_0198_resize IMG_0199_resize IMG_0202_resize IMG_0208_resize IMG_0211_resize
IMG_0216_resize IMG_0221_resize IMG_0228_resize IMG_0234_resize IMG_0235_resize
IMG_0236_resize IMG_0254_resize IMG_0262_resize IMG_0263_resize IMG_0269_resize
IMG_0270_resize IMG_0272_resize IMG_0278_resize IMG_0285_resize IMG_0287_resize
IMG_0295_resize IMG_0298_resize IMG_0301_resize IMG_0304_resize IMG_0306_resize