แต่งตั้งสภาอภิบาล วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก และ วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า
วันที่10 กรกฎาคม 2016 ณ วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา พระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมิสซาวันอาทิตย์ และประกาศแต่งตั้ง กรรมการสภาอภิบาล วัดชุดใหม่ จำนวนกว่า 30 คน
IMG_2368-008 IMG_2371-011 IMG_2373-013 IMG_2374-014 IMG_2375-015
IMG_2377 IMG_2378 IMG_2379 IMG_2380 IMG_2381
IMG_2382 IMG_2383 IMG_2384 IMG_2385 IMG_2386
IMG_2387 IMG_2388 IMG_2401 IMG_2404 IMG_2405
IMG_2406 IMG_2407 IMG_2408 IMG_2409 IMG_2414
IMG_2420 IMG_2427 IMG_2432 IMG_2443 IMG_2445
IMG_2449 IMG_2459 IMG_2463 IMG_2467 IMG_2473
IMG_2497 IMG_2506 IMG_2521 IMG_2532 IMG_2548
IMG_2569 IMG_2580 IMG_2588 IMG_2590 IMG_2598-219
IMG_2601-222 IMG_2606-227 IMG_2633-253 IMG_2640-259 IMG_2644-263