ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว
วันที่ 13 สิงหาคม 2016 ณ วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีคุณพ่อ วิเชียร ฉันทพิริยกุล เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
DSC_3839 DSC_3841 DSC_3842 DSC_3843 DSC_3845
DSC_3846 DSC_3853 DSC_3854 DSC_3855 DSC_3856
DSC_3857 DSC_3860 DSC_3862 DSC_3863 DSC_3864
DSC_3865 DSC_3867 DSC_3868 DSC_3870 DSC_3872
DSC_3875 DSC_3877 DSC_3881 DSC_3886 DSC_3887
DSC_3895 DSC_3899 DSC_3909 DSC_3919 DSC_3920
DSC_3922 DSC_3932 DSC_3933 DSC_3934 DSC_3936
DSC_3940 DSC_3944 DSC_3959 DSC_3961 DSC_3963
DSC_3965 DSC_3969 DSC_3972 DSC_3985 DSC_3991
DSC_3995 DSC_3997 DSC_3999 DSC_4011 DSC_4014
DSC_4019 DSC_4033 DSC_4034 DSC_4038 DSC_4049
DSC_4058 DSC_4074 DSC_4077 DSC_4088 DSC_4090
DSC_4096 DSC_4097 DSC_4099 DSC_4100 DSC_4102
DSC_4105 DSC_4107 DSC_4108 DSC_4109 DSC_4110
DSC_4112 DSC_4115 DSC_4120 DSC_4127 DSC_4128