แต่งตั้งสภาอภิบาล วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี
วันที่ 14 สิงหาคม 2016 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี พระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมิสซาวันอาทิตย์ และประกาศแต่งตั้ง กรรมการสภาอภิบาล วัดชุดใหม่ จำนวนกว่า 20 คน
IMG_3535 IMG_3539 IMG_3544 IMG_3549 IMG_3556
IMG_3557 IMG_3559 IMG_3560 IMG_3565 IMG_3570
IMG_3574 IMG_3577 IMG_3579 IMG_3581 IMG_3582
IMG_3590 IMG_3599 IMG_3602 IMG_3603 IMG_3618
IMG_3621 IMG_3630 IMG_3634 IMG_3642 IMG_3646
IMG_3651 IMG_3656 IMG_3660 IMG_3666 IMG_3675
IMG_3693 IMG_3695 IMG_3697 IMG_3700 IMG_3702
IMG_3705 IMG_3707 IMG_3709 IMG_3712 IMG_3714
IMG_3716 IMG_3717 IMG_3719 IMG_3722 IMG_3724
IMG_3727 IMG_3730 IMG_3745 IMG_3750 IMG_3754
IMG_3761 IMG_3764 IMG_3766 IMG_3785 IMG_3818