ฟื้นฟูจิตใจพระเมตตาประจำปี 2016
วันที่ 20 สิงหาคม 2016 ณ วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ได้จัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจพระเมตตาประจำปีขึ้น เริ่มด้วยการภาวนาเปิดการฟื้นฟู โดยคุณพ่อสมภพ แซ่โก และขบวนแห่พระคัมภีร์ จากนั้น พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ได้พูดถึง Lectio Dicina : "ดาวิด"...ความไม่ใส่ใจในสิ่งเล็กน้อย ต่อด้วย พระเมตตาในศีลอภัยบาป และพิธีบูชาขอบพระคุณ ในพิธีได้มีการแต่งตั้งธรรมทูตพระเมตตาสังฆมณฑลจันทบุรี รุ่นที่ 2 อีกด้วย ในภาคบ่าย พระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ได้พูดถึงเรื่อง "ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก" : Amoris Laetitia จากนั้น ได้ภาวนาพระเมตตา ตั้งศีลฯ ภาวนาวอนขอการชำระล้าง และนมัสการศีลมหาสนิท พร้อมอวยพรพระจิต
IMG_4065 IMG_4067 IMG_4070 IMG_4074 IMG_4079
IMG_4083 IMG_4095 IMG_4100 IMG_4114 IMG_4115
IMG_4116 IMG_4117 IMG_4118 IMG_4120 IMG_4121
IMG_4123 IMG_4125 IMG_4127 IMG_4131 IMG_4133
IMG_4134 IMG_4138 IMG_4141 IMG_4144 IMG_4150
IMG_4155 IMG_4157 IMG_4161 IMG_4164 IMG_4165
IMG_4167 IMG_4170 IMG_4173 IMG_4175 IMG_4203
IMG_4210 IMG_4212 IMG_4215 IMG_4217 IMG_4219
IMG_4220 IMG_4221 IMG_4230 IMG_4232 IMG_4234
IMG_4238 IMG_4240 IMG_4244 IMG_4245 IMG_4250
IMG_4254 IMG_4259 IMG_4263 IMG_4268 IMG_4270
IMG_4276 IMG_4283 IMG_4285 IMG_4288 IMG_4295
IMG_4297 IMG_4312 IMG_4319 IMG_4325 IMG_4332
IMG_4337 IMG_4345 IMG_4351 IMG_4357 IMG_4361
IMG_4362 IMG_4379 IMG_4388 IMG_4395 IMG_4405
IMG_4411 IMG_4413 IMG_4415 IMG_4430 IMG_4436
IMG_4473 IMG_4481 IMG_4485 IMG_4486 IMG_4490
IMG_4492 IMG_4501 IMG_4516 IMG_4518 IMG_4522
IMG_4524 IMG_4526 IMG_4533 IMG_4553 IMG_4559
IMG_4567 IMG_4570 IMG_4577 IMG_4579 IMG_4583
IMG_4589 IMG_4592 IMG_4594 IMG_4605 IMG_4608
IMG_4614 IMG_4618 IMG_4633 IMG_4640 IMG_4644