พิธีสมรสพร้อมกันของคู่แต่งงาน
วันที่ 21 สิงหาคม 2016 ฝ่ายอภิบาลคริสตชนแผนกครอบครัว นำโดยคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ได้จัดพิธีสมรสพร้อมกันของคู่แต่งงาน ในแขวงศรีราชา จำนวน 17 คู่ ณ วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน โอกาสสมโภชนพระนางมารียย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งการยและวิญญาณ โดยมีพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ และบรรดาญาติพี่น้อสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
IMG_4733 IMG_4735 IMG_4736 IMG_4737 IMG_4738
IMG_4739 IMG_4741 IMG_4743 IMG_4744 IMG_4745
IMG_4746 IMG_4747 IMG_4748 IMG_4751 IMG_4752
IMG_4754 IMG_4756 IMG_4758 IMG_4760 IMG_4762
IMG_4766 IMG_4768 IMG_4775 IMG_4781 IMG_4783
IMG_4786 IMG_4787 IMG_4788 IMG_4789 IMG_4790
IMG_4791 IMG_4792 IMG_4796 IMG_4801 IMG_4803
IMG_4805 IMG_4807 IMG_4813 IMG_4820 IMG_4825
IMG_4832 IMG_4835 IMG_4836 IMG_4838 IMG_4843
IMG_4851 IMG_4853 IMG_4855 IMG_4858 IMG_4860
IMG_4863 IMG_4867 IMG_4870 IMG_4871 IMG_4877
IMG_4882 IMG_4887 IMG_4893 IMG_4898 IMG_4902
IMG_4904 IMG_4914 IMG_4919 IMG_4943 IMG_4945
IMG_4963 IMG_4970 IMG_4971 IMG_4987 IMG_5003
IMG_5007 IMG_5011 IMG_5041 IMG_5045 IMG_5048
IMG_5054 IMG_5059 IMG_5062 IMG_5065 IMG_5071
IMG_5074 IMG_5077 IMG_5081 IMG_5086 IMG_5091
IMG_5093 IMG_5095 IMG_5099 IMG_5101 IMG_5106