ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง
วันที่ 3 กันยายน 2016 ณ วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก หลังพิธีฯได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกุล โอกาสครบ 25 ปีชีวิตพระสงฆ์ และร่วมแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ทั้ง 2 องค์อีกด้วย
IMG_5778 IMG_5785 IMG_5787 IMG_5788 IMG_5790
IMG_5792 IMG_5793 IMG_5795 IMG_5796 IMG_5798
IMG_5799 IMG_5801 IMG_5829 IMG_5830 IMG_5831
IMG_5833 IMG_5834 IMG_5835 IMG_5837 IMG_5838
IMG_5840 IMG_5841 IMG_5842 IMG_5845 IMG_5846
IMG_5851 IMG_5853 IMG_5854 IMG_5855 IMG_5859
IMG_5862 IMG_5868 IMG_5870 IMG_5871 IMG_5872
IMG_5873 IMG_5874 IMG_5878 IMG_5881 IMG_5883
IMG_5906 IMG_5911 IMG_5927 IMG_5947 IMG_5954
IMG_5970 IMG_5974 IMG_5978 IMG_5979 IMG_5982
IMG_5988 IMG_5992 IMG_6009 IMG_6016 IMG_6018
IMG_6020 IMG_6021 IMG_6023 IMG_6031 IMG_6038
IMG_6045 IMG_6052 IMG_6058 IMG_6063 IMG_6068
IMG_6072 IMG_6077 IMG_6079 IMG_6085 IMG_6106