ฉลองวัดมารดาพระศาสนจักร นครนายก
วันที่ 15 ตุลาคม 2016 ณ วัดมารดาพระศาสนจักร นครนายก ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีคุณพ่อสุทธิพงษ์ สุขสำราญ และคุณพ่อ อานุภาพ วงษ์แก้ว พระสงฆ์ใหม่ร่วมกันเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก หลังพิธีฯได้มีการรับพรจากพระสงฆ์ใหม่ทั้งสองอีกด้วย
DSC_6035 DSC_6040 DSC_6046 DSC_6051 DSC_6053
DSC_6057 DSC_6058 DSC_6060 DSC_6061 DSC_6069
DSC_6076 DSC_6084 DSC_6092 DSC_6098 DSC_6102
DSC_6105 DSC_6115 DSC_6117 DSC_6118 DSC_6122
DSC_6131 DSC_6139 DSC_6166 DSC_6181 DSC_6197
DSC_6198 DSC_6205 DSC_6223 DSC_6224 DSC_6228
DSC_6243 DSC_6252 DSC_6254 DSC_6276 DSC_6281
DSC_6289 DSC_6292 DSC_6295 DSC_6299 DSC_6312