พิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 23 ตุลาคม 2016 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศล รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยมีพระคุณเจ้า ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรีเป็นประธาน โอกาสนี้ ท่านผูว่าราชการจังหวัด นายวิทูรัช ศรีนาม และรองผู้ว่าราชการจังหวัด นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ได้เข้าร่วมในพิธี พร้อมกับบรรดาสัตบุรุษในชุมชนจำนวนมาก
IMG_9438 IMG_9439 IMG_9441 IMG_9445 IMG_9448
IMG_9457 IMG_9460 IMG_9462 IMG_9466 IMG_9469
IMG_9477 IMG_9478 IMG_9479 IMG_9482 IMG_9483
IMG_9484 IMG_9486 IMG_9487 IMG_9488 IMG_9489
IMG_9491 IMG_9495 IMG_9498 IMG_9499 IMG_9502
IMG_9512 IMG_9517 IMG_9519 IMG_9523 IMG_9526
IMG_9531 IMG_9532 IMG_9544 IMG_9550 IMG_9566
IMG_9569 IMG_9577 IMG_9589 IMG_9592 IMG_9601