พิธีปิดประตูศักดิ์สิทธิ์
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2016 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ขึ้น โดยมีพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ก่อนเริ่มพิธี ได้มีการชุมนุมผู้นำวิธีชุมชนคริสตชน (BEC) ระดับสังฆมณฑล ขึ้นที่หอประชุม นิรมล หลังพิธีได้ร่วมใจกัน จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระเสด็จสวรรคต ครบ 1 เดือน ในโอกาสนี้ด้วย
DSC_6835 DSC_6841 DSC_6845 DSC_6847 DSC_6862
DSC_6874 DSC_6880 DSC_6891 DSC_6905 DSC_6908
DSC_6919 DSC_6968 DSC_6973 DSC_6977 DSC_6992
DSC_7003 DSC_7005 DSC_7013 DSC_7019 DSC_7044
DSC_7137 DSC_7149 DSC_7152 DSC_7154 DSC_7156
DSC_7173 DSC_7174 DSC_7180 DSC_7181 DSC_7183
DSC_7190 DSC_7210 DSC_7212 DSC_7214 DSC_7217
DSC_7227 IMG_1924 IMG_1926 IMG_1927 IMG_1928
IMG_1944 IMG_1945 IMG_1948 IMG_1959 IMG_1961
IMG_1964 IMG_1966 IMG_1971 IMG_1974 IMG_1975
IMG_1976 IMG_1979 IMG_1990 IMG_1991 IMG_1993
IMG_1994 IMG_1998 IMG_2001 IMG_2011 IMG_2012