ฉลองวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2016 ณ วัดพระผู้ไถ่ เสาวภาได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความยินดี โอกาสวันคล้ายวันเกิดของพระคุณเจ้าลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต อีกด้วย
IMG_3374 IMG_3376 IMG_3377 IMG_3379 IMG_3381
IMG_3383 IMG_3385 IMG_3389 IMG_3391 IMG_3401
IMG_3408 IMG_3411 IMG_3412 IMG_3413 IMG_3414
IMG_3417 IMG_3419 IMG_3423 IMG_3432 IMG_3434
IMG_3437 IMG_3444 IMG_3446 IMG_3448 IMG_3460
IMG_3466 IMG_3467 IMG_3468 IMG_3469 IMG_3474
IMG_3478 IMG_3480 IMG_3481 IMG_3482 IMG_3492
IMG_3503 IMG_3506 IMG_3511 IMG_3523 IMG_3530
IMG_3536 IMG_3544 IMG_3552 IMG_3554 IMG_3555
IMG_3560 IMG_3565 IMG_3572 IMG_3574 IMG_3577
IMG_3579 IMG_3582 IMG_3595 IMG_3605 IMG_3609
IMG_3611 IMG_3612 IMG_3615 IMG_3618 IMG_3620
IMG_3625 IMG_3630 IMG_3639 IMG_3655 IMG_3657
IMG_3658 IMG_3664 IMG_3670 IMG_3675 IMG_3682
IMG_3686 IMG_3690 IMG_3692 IMG_3694 IMG_3696