ฉลองวัดพระนางมารีฯ เตยใหญ่
วันที่ 17 ธันวาคม 2016 ณ วัดแม่พระพระนางมารีฯ เตยใหญ่ ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ก่อนเริ่มพิธีมิสซา พระคุณเจ้าได้ให้เกียรติเสกอนุสาวรีย์รูปแม่พระด้านหน้าวัด อีกด้วย
IMG_4946 IMG_4948 IMG_4954 IMG_4955 IMG_4958
IMG_4959 IMG_4961 IMG_4969 IMG_4974 IMG_4983
IMG_4984 IMG_4986 IMG_4987 IMG_4988 IMG_4989
IMG_4992 IMG_4999 IMG_5001 IMG_5002 IMG_5004
IMG_5005 IMG_5006 IMG_5007 IMG_5009 IMG_5013
IMG_5016 IMG_5017 IMG_5018 IMG_5019 IMG_5024
IMG_5045 IMG_5073 IMG_5094 IMG_5101 IMG_5104
IMG_5107 IMG_5110 IMG_5112 IMG_5122 IMG_5123
IMG_5125 IMG_5135 IMG_5140 IMG_5143 IMG_5154
IMG_5167 IMG_5171 IMG_5175 IMG_5176 IMG_5178
IMG_5180 IMG_5187 IMG_5198 IMG_5204 IMG_5213
IMG_5217 IMG_5218 IMG_5222 IMG_5225 IMG_5229