ฉลองวัดแม่พระรับสาร ตราด
วันที่ 25 มีนาคม 2017 ณ โรงเรียนมารดานุสารณ์ จ.ตราด ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระรับสาร ตราด โดยมีคุณพ่อ วิเชียร ฉันทพิริยกุล เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
DSC_2625 DSC_2628 DSC_2631 DSC_2632 DSC_2639
DSC_2641 DSC_2642 DSC_2651 DSC_2653 DSC_2655
DSC_2656 DSC_2670 DSC_2671 DSC_2677 DSC_2687
DSC_2695 DSC_2717 DSC_2732 DSC_2750 DSC_2768
DSC_2775 DSC_2776 DSC_2794 DSC_2805 DSC_2819
DSC_2822 DSC_2829 DSC_2842 DSC_2848 DSC_2859
DSC_2870 DSC_2875 DSC_2879 DSC_2888 DSC_2893
DSC_2900 DSC_2904 DSC_2905 DSC_2909 DSC_2911