สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 13-15 เมษายน 2017
วันที่ 13 เมษายน 2017 ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ พฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้า ตั้งศีลมหาสนิท โดยคุณพ่อ เปาโล ทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต เจ้าอาวาส เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวชชาย หญิง และสัตบุรุษเข้าร่วมจำนวนมาก
A_0001 A_0002 A_0003 A_0004 A_0005
A_0006 A_0007 A_0008 A_0009 A_0010
A_0011 A_0012 A_0013 A_0014 A_0015
A_0016 A_0017 A_0018 A_0019 A_0020
A_0021 A_0022 A_0023 A_0024 A_0025
A_0026 A_0027 A_0028 A_0029 A_0030
วันที่ 14 เมษายน 2017 ได้มีวจนพิธีกรรม ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน โดยพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวชชาย หญิง และสัตบุรุษเข้าร่วมจำนวนมาก
B_0001 B_0002 B_0003 B_0004 B_0005
B_0006 B_0007 B_0008 B_0009 B_0010
B_0011 B_0012 B_0013 B_0014 B_0015
B_0016 B_0017 B_0018 B_0019 B_0020
B_0021 B_0022 B_0023 B_0024 B_0025
B_0026 B_0027 B_0028 B_0029 B_0030
B_0031 B_0032 B_0033 B_0034 B_0035
B_0036 B_0037 B_0038 B_0039 B_0040
B_0041 B_0042 B_0043 B_0044 B_0045
วันที่ 15 เมษายน 2017 ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ คืนตื่นเฝ้าปัสกา เสกไฟ แห่เทียน เสกน้ำ โดยพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวชชาย หญิง และสัตบุรุษเข้าร่วมจำนวนมาก
C_0001 C_0002 C_0003 C_0004 C_0005
C_0006 C_0007 C_0008 C_0009 C_0010
C_0011 C_0012 C_0013 C_0014 C_0015
C_0016 C_0017 C_0018 C_0019 C_0020
C_0021 C_0022 C_0023 C_0024 C_0025
C_0026 C_0027 C_0028 C_0029 C_0030
C_0031 C_0032 C_0033 C_0034 C_0035
C_0036 C_0037 C_0038 C_0039 C_0040
C_0041 C_0042 C_0043 C_0044 C_0045
C_0046 C_0047 C_0048 C_0049 C_0050
C_0051 C_0052 C_0053 C_0054 C_0055