สัมมนาบุคลากรศูนย์สังฆมณฑล
ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2017 ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี จัดสัมมนาประจำปี สำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานศูนย์สังฆมณฑล ประจำปี 2017 โดยมีคุณพ่อยอด เสนารักษ์ มาเป็นวิทยากในการสัมมนา ณ กาสะลอง รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มความใกล้ชิดและสนิทสนมกันมากขึ้น
0001 0002 0003 0004 0005
0006 0007 0008 0009 0010
0011 0012 0013 0014 0015
0016 0017 0018 0019 0020
0021 0022 0023 0024 0025
0026 0027 0028 0029 0030
0031 0032 0033 0034 0035
0036 0037 0038 0039 0040
0041 0042 0043 0044 0045
0046 0047 0048 0049 0050