เปิดเสกและฉลองวัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2017 ณ วัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้มีพิธีเปิดเสกและฉลองวัดขึ้น โดยมีคุณพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางความยินดีของ บรรดาแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องสัตบุรุษจำนวนมาก โอกาสนี้ นายธรรมศักดิ์ รันตธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  นายฐานิสร์ เทียนทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว  พ.ต.อ.สุภัค วงษ์สวัสดิ์ ผู้กำกับ สภ.เขาฉกรรจ์  พระอาจารย์พินิจ อายุวัฒโก สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา ไดเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย

0001 0002 0003 0004 0005
0006 0007 0008 0009 0010
0011 0012 0013 0014 0015
0016 0017 0018 0019 0020
0021 0022 0023 0024 0025
0026 0027 0028 0029 0030
0031 0032 0033 0034 0035
0036 0037 0038 0039 0040
0041 0042 0043 0044 0045
0046 0047 0048 0049 0050
0051 0052 0053 0054 0055
0056 0057 0058 0059 0060
0061 0062 0063 0064 0065
0066 0067 0068 0069 0070
0071 0072 0073 0074 0075
0076 0077 0078 0079 0080
0081 0082 0083 0084 0085
0086 0087 0088 0089 0090
0091 0092 0093 0094 0095
0096 0097 0098 0099 0100
0101 0102 0103 0104 0105
0106 0107 0108 0109 0110
0111 0112 0113 0114 0115
0116 0117 0118 0119 0120
0121 0122 0123 0124 0125
0126 0127 0128 0129 0130
0131 0132 0133 0134 0135
0136 0137 0138 0139 0140
0141 0142 0143 0144 0145
0146 0147 0148 0149 0150
0151 0152 0153 0154 0155