พิธีปลงศพ อักแนส จำนงค์ ตันเจริญ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2017 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ได้จัดพิธีมิสซาปลงศพ อักแนส จำนงค์ ตันเจริญ มารดาของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ โดยมีพระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมนจิต คณะสงฆ์ นักบวช ญาติพี่น้อง และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยจำนวนมาก
IMG_2394 IMG_2396 IMG_2404 IMG_2413 IMG_2421
IMG_2422 IMG_2424 IMG_2426 IMG_2427 IMG_2431
IMG_2432 IMG_2435 IMG_2436 IMG_2440 IMG_2441
IMG_2442 IMG_2443 IMG_2445 IMG_2447 IMG_2451
IMG_2457 IMG_2459 IMG_2460 IMG_2461 IMG_2463
IMG_2479 IMG_2492 IMG_2510 IMG_2513 IMG_2524
IMG_2528 IMG_2550 IMG_2553 IMG_2555 IMG_2559
IMG_2562 IMG_2568 IMG_2571 IMG_2578 IMG_2589
IMG_2597 IMG_2619 IMG_2623 IMG_2647 IMG_2655