ฉลองวัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม
วันที่ 5 สิงหาคม 2017 ณ วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีพระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วมจำนวนมาก โอกาสนี้ได้มีการเสกศาลาอเนกประสงค์ และพิธีรับศีลกำลังสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน 23 คนอีกด้วย
IMG_0507 IMG_2806 IMG_2812 IMG_2815 IMG_2819
IMG_2821 IMG_2824 IMG_2827 IMG_2832 IMG_2834
IMG_2836 IMG_2838 IMG_2841 IMG_2848 IMG_2851
IMG_2852 IMG_2854 IMG_2857 IMG_2860 IMG_2862
IMG_2863 IMG_2864 IMG_2865 IMG_2866 IMG_2867
IMG_2868 IMG_2869 IMG_2874 IMG_2875 IMG_2876
IMG_2878 IMG_2887 IMG_2888 IMG_2889 IMG_2891
IMG_2892 IMG_2893 IMG_2894 IMG_2895 IMG_2896
IMG_2918 IMG_2919 IMG_2936 IMG_2951 IMG_2964
IMG_2967 IMG_2969 IMG_2985 IMG_3004 IMG_3006
IMG_3021 IMG_3025 IMG_3034 IMG_3036 IMG_3041
IMG_3045 IMG_3055 IMG_3059 IMG_3063 IMG_3067
IMG_3073 IMG_3075 IMG_3084 IMG_3085 IMG_3089
IMG_3093 IMG_3097 IMG_3102 IMG_3104 IMG_3106