วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 51
วันที่ 6 สิงหาคม 2017 แผนกสื่อมวลชน สังฆมณฑลจันทบุรี นำโดย คุณพ่อเอนก นามวงษ์ ผู้อำนวยการแผนกฯ ได้จักกิจกรรม "วันสื่อมวลชลสากล" ขึ้น ณ วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมนึก ประทุมราช อดีตผู้อำนวยการสื่อมวลชน สังฆมณฑลจันทบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน แก่ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ และเป็นประธานในพิธีมิสซา หลังพิธี บรรดาพี่น้องสัตบุรุษและผู้ร่วมกิจกรรมได้แสดงความยินดีกับคุณพ่อสมนึก ประทุรชาช โอกาสครบบวช 25 ปี อีกด้วย
DSC_0679 DSC_0682 DSC_0688 DSC_0690 DSC_0696
DSC_0701 DSC_0707 DSC_0709 DSC_0711 DSC_0712
DSC_0714 DSC_0716 DSC_0717 DSC_0719 DSC_0721
DSC_0723 DSC_0724 DSC_0727 DSC_0729 DSC_0731
DSC_0733 DSC_0736 DSC_0738 DSC_0740 DSC_0743
DSC_0746 DSC_0747 DSC_0749 DSC_0750 DSC_0751
DSC_0752 DSC_0753 DSC_0759 DSC_0762 DSC_0763
DSC_0766 DSC_0769 DSC_0780 DSC_0781 DSC_0787
DSC_0821 DSC_0833 DSC_0839 DSC_0847 DSC_0849
DSC_0852 DSC_0853 DSC_0856 DSC_0868 DSC_0875
DSC_0877 DSC_0879 DSC_0884 DSC_0890 DSC_0892