ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว
วันที่ 19 สิงหาคม 2017 ณ วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีคุณพ่อ เศกสม กิจมงคล เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วมจำนวนมาก
DSC_5578 DSC_5580 DSC_5583 DSC_5586 DSC_5589
DSC_5596 DSC_5601 DSC_5602 DSC_5613 DSC_5615
DSC_5616 DSC_5617 DSC_5621 DSC_5622 DSC_5623
DSC_5625 DSC_5626 DSC_5627 DSC_5640 DSC_5642
DSC_5649 DSC_5660 DSC_5668 DSC_5678 DSC_5685
DSC_5700 DSC_5710 DSC_5711 DSC_5718 DSC_5734
DSC_5739 DSC_5754 DSC_5755 DSC_5759 DSC_5764
DSC_5779 DSC_5791 DSC_5792 DSC_5794 DSC_5796
DSC_5800 DSC_5802 DSC_5806 DSC_5808 DSC_5810