แต่งตั้งสภาอภิบาลชุดใหม่ วัดบางแสน
วันที่ 20 สิงหาคม 2017 ณ วัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน พระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมิสซาโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ และประกาศแต่งตั้ง กรรมการสภาอภิบาลชุดใหม่ ของวัดอีกด้วย
IMG_9457 IMG_9462 IMG_9463 IMG_9464 IMG_9465
IMG_9467 IMG_9469 IMG_9470 IMG_9471 IMG_9473
IMG_9475 IMG_9477 IMG_9482 IMG_9484 IMG_9485
IMG_9486 IMG_9487 IMG_9489 IMG_9490 IMG_9491
IMG_9496 IMG_9499 IMG_9504 IMG_9506 IMG_9508
IMG_9510 IMG_9512 IMG_9514 IMG_9515 IMG_9516
IMG_9520 IMG_9522 IMG_9525 IMG_9526 IMG_9530
IMG_9538 IMG_9541 IMG_9543 IMG_9546 IMG_9549
IMG_9551 IMG_9553 IMG_9555 IMG_9561 IMG_9563
IMG_9571 IMG_9582 IMG_9589 IMG_9593 IMG_9594
IMG_9595 IMG_9596 IMG_9598 IMG_9604 IMG_9617
IMG_9637 IMG_9640 IMG_9645 IMG_9647 IMG_9650
IMG_9655 IMG_9658 IMG_9669 IMG_9671 IMG_9677