ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง
วันที่ 2 กันยายน 2017 ณ วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศร เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วมจำนวนมาก
IMG_0218 IMG_0227 IMG_0233 IMG_0244 IMG_0250
IMG_0259 IMG_0260 IMG_0261 IMG_0262 IMG_0263
IMG_0264 IMG_0265 IMG_0271 IMG_0272 IMG_0273
IMG_0274 IMG_0281 IMG_0283 IMG_0284 IMG_0285
IMG_0286 IMG_0290 IMG_0292 IMG_0293 IMG_0294
IMG_0295 IMG_0296 IMG_0297 IMG_0298 IMG_0315
IMG_0325 IMG_0331 IMG_0338 IMG_0345 IMG_0347
IMG_0349 IMG_0354 IMG_0366 IMG_0367 IMG_0371
IMG_0376 IMG_0378 IMG_0383 IMG_0384 IMG_0394
IMG_0398 IMG_0401 IMG_0403 IMG_0405 IMG_0407
IMG_0410 IMG_0413 IMG_0414 IMG_0418 IMG_0419
IMG_0423 IMG_0425 IMG_0428 IMG_0432 IMG_0436
IMG_0441 IMG_0444 IMG_0448 IMG_0453 IMG_0456
IMG_0457 IMG_0465 IMG_0470 IMG_0473 IMG_0477