พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่
วันที่ 30 กันยายน 2017 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ได้มีพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ขึ้น โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี โดยพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ให้การอภิเษก ท่ามกลางบรรดาพระสงฆ์ นักบวช ญาติพี่น้องทั้งในและนอกสังฆมณฑลเข้าร่วมพิธีฯด้วยความชื่นชมยินดีเป็นจำนวนมาก
 
พระสงฆ์ใหม่ที่ได้รับการอภิเษก
สังฆานุกร ยอแซฟ ประธาน  ตันเจริญ
สัตบุรุษ วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี
เกิดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2530 (ค.ศ.1987)
เป็นบุตรของ สเตฟาโน ประพันธ์  ตันเจริญ และ มารีอา วารี  ตันเจริญ

การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมารีวิทยา จ.ปราจีนบุรี
ระดับมัธยมศึกษา   โรงเรียนดาราสมุทร  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี
ระดับอุดมศึกษา     ปริญญาตรี วิทยาลัยแสงธรรม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม
                          ปริญญาโท วิทยาลัยแสงธรรม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่  20 กรกฎาคม ค.ศ.2013   โดย  พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม   วันที่   9  สิงหาคม ค.ศ.2014   โดย  พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร         วันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ.2016 โดย พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์

หลังจากได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว คุณพ่อจะเข้ารับหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
สังฆานุกร เปโตร อิทธิพล   หางสลัด
สัตบุรุษ วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล เขาขาด
เกิดเมื่อวันที่ 10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)
เป็นบุตรของ นิโคลัส ตึ๋ง หางสลัด (เสียชีวิตแล้ว) และ อักแนส สวน หางสลัด

การศึกษา
 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ      จ.สระแก้ว
 ระดับมัธยมศึกษา   โรงเรียนดาราสมุทร  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี
 ระดับอุดมศึกษา     ปริญญาตรี วิทยาลัยแสงธรรม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม
                           ปริญญาโท วิทยาลัยแสงธรรม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่   9 สิงหาคม  ค.ศ. 2014  โดย พระสังฆราช ยอแซฟ  ลือชัย  ธาตุวิสัย
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม   วันที่   2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 โดย พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์
ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร         วันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2016 โดย พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์

หลังจากได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว คุณพ่อจะเข้ารับหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสววัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>VDO พิธีบวชพระสงฆ์ วันที่ 30 กันยายน 2017<<
0001 0002 0003 0004 0005
0006 0007 0008 0009 0010
0011 0012 0013 0014 0015
0016 0017 0018 0019 0020
0021 0022 0023 0024 0025
0026 0027 0028 0029 0030
0031 0032 0033 0034 0035
0036 0037 0038 0039 0040
0041 0042 0043 0044 0045
0046 0047 0048 0049 0050
0051 0052 0053 0054 0055
0056 0057 0058 0059 0060
0061 0062 0063 0064 0065
0066 0067 0068 0069 0070
0071 0072 0073 0074 0075
0076 0077 0078 0079 0080
0081 0082 0083 0084 0085
0086 0087 0088 0089 0090
0091 0092 0093 0094 0095
0096 0097 0098 0099 0100
0101 0102 0103 0104 0105
0106 0107 0108 0109 0110
0111 0112 0113 0114 0115
0116 0117 0118 0119 0120
0121 0122 0123 0124 0125
0126 0127 0128 0129 0130
0131 0132 0133 0134 0135
0136 0137 0138 0139 0140