ฉลองวัดมารดาพระศาสนจักร นครนายก
วันที่ 21 ตุลาคม 2017 ณ วัดมารดาพระศาสนจักร นครนายก ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ โดยมีคุณพ่อ เปโตร อิทธิพล หางสลัด (พระสงฆ์ใหม่) เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คุณพ่อ ยอแซฟ ประธาน ตันเจริญ (พระสงฆ์ใหม่) และคณะสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วมจำนวนมาก
001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 013 014 015
016 017 018 019 020
021 022 023 024 025
026 027 028 029 030
031 032 033 034 035
036 037 038 039 040
041 042 043 044 045
046 047 048 049 050