พิธีมิสซา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 22 ตุลาคม 2017 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ได้จัดให้มีพิธีมิสซา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้น โดยมี พระคุณเจ้า ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
IMG_3141 IMG_3142 IMG_3145 IMG_3148 IMG_3151
IMG_3155 IMG_3164 IMG_3170 IMG_3171 IMG_3180
IMG_3185 IMG_3187 IMG_3188 IMG_3189 IMG_3191
IMG_3193 IMG_3195 IMG_3197 IMG_3200 IMG_3202
IMG_3212 IMG_3215 IMG_3217 IMG_3229 IMG_3256
IMG_3259 IMG_3262 IMG_3263 IMG_3264 IMG_3281
IMG_3294 IMG_3304 IMG_3309 IMG_3315 IMG_3322
IMG_3323 IMG_3330 IMG_3338 IMG_3340 IMG_3347