เปิดเสกอาคารพระเมตตา พนัสนิคม
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2017 พระคุณเจ้า ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและเสก อาคารพระเมตตา วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ท่ามกลางความยยินดี ของบรรดาสัตบุรุษ และผู้ร่วมพิธีจำนวนมาก อาคารนี้ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอาคารพักศพ และเป็นอาคารเอนกประสงค์ในโอกาสต่าง ๆ อีกด้วย
IMG_5579 IMG_5581 IMG_5583 IMG_5584 IMG_5586
IMG_5587 IMG_5588 IMG_5590 IMG_5593 IMG_5594
IMG_5597 IMG_5599 IMG_5604 IMG_5606 IMG_5610
IMG_5611 IMG_5612 IMG_5613 IMG_5614 IMG_5618
IMG_5619 IMG_5621 IMG_5625 IMG_5627 IMG_5628
IMG_5631 IMG_5632 IMG_5634 IMG_5640 IMG_5644
IMG_5649 IMG_5652 IMG_5657 IMG_5676 IMG_5677
IMG_5683 IMG_5690 IMG_5697 IMG_5701 IMG_5708
IMG_5714 IMG_5720 IMG_5723 IMG_5724 IMG_5729
IMG_5737 IMG_5744 IMG_5747 IMG_5757 IMG_5760
IMG_5761 IMG_5764 IMG_5780 IMG_5787 IMG_5798