ประชุมสภาอภิบาลระดับสังฆมณฑลฯ
วันที่ 11 ธันวาคม 2017 ณ ห้องประชุม Trinity โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ได้มีการประชุมสภาอภิบาล ระดับสังฆมณฑลขึ้น โดยมี พระสังฆราช พระสงฆ์ ผู้อำนวยการสภาอภิบาล รองผู้อำนวยการ เลขานุการ เหรัญญิก หัวหน้าฝ่ายอภิบาล จากทุกวัดในสังฆมณฑล เข้าร่วมโดยพร้อมเพียง

เวลา 9.30 น. เปิดการประชุมด้วยวพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน จากนั้น คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ ต่อด้วย "รายงานการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนตามแผนอภิบาลฯในระดับแขวง โดยผู้อำนวยการสภาอภิบาลแต่ละแขวง ก่อนพักรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
ภาคบ่าย(13.30น.) รับฟังการบรรยายในเรื่อของ "รำลึก 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม" นำเสนอบทคัดย่อกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015 โดย คุณพ่อ มานพ ปรีชาวุฒิ และคุณพ่อ ธรรมรัตน์ เรือนงาม มีการ แบ่งกลุ่มเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ และนำเสนอในที่ประชุม จากนั้น เป็นช่วง พระสังฆราชพบปะ/ปรึกษาสภาอภิบาล เพื่อเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ของสภาอภิบาลก่อนปิดการประชุม โอกาสนี้ยังได้มีการสังสรรค์รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ผู้ร่วมประชุมทุกท่านได้แสดงความยินดีกับ พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต และพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันคล้ายวันเกิด ในบรรยากาศที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
 
 
DSC_0012 DSC_0014 DSC_0018 DSC_0037 DSC_0046
DSC_0054 DSC_0058 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0065
DSC_0066 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0073
DSC_0077 DSC_0088 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093
DSC_0094 DSC_0095 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0102
DSC_0103 DSC_0109 DSC_0113 DSC_0116 DSC_0118
DSC_0120 DSC_0123 DSC_0127 DSC_0130 DSC_0134
DSC_0138 DSC_0145 DSC_0151 DSC_0158 DSC_0168
DSC_0176 DSC_0187 DSC_0194 DSC_0195 DSC_0196
DSC_0197 DSC_0198 DSC_0200 DSC_0204 DSC_0209
DSC_0215 DSC_0216 DSC_0218 DSC_0228 DSC_0231
DSC_0243 DSC_0245 DSC_0246 DSC_0247 DSC_0248
DSC_0249 DSC_0250 DSC_0251 DSC_0252 DSC_0253
DSC_0254 DSC_0255 DSC_0256 DSC_0257 DSC_0259
DSC_0260 DSC_0261 DSC_0262 DSC_0263 DSC_0265
DSC_0266 DSC_0267 DSC_0268 DSC_0269 DSC_0270
DSC_0271 DSC_0273 DSC_0275 DSC_0277 DSC_0278
DSC_0280 DSC_0282 DSC_0285 DSC_0287 DSC_0290
DSC_0293 DSC_0294 DSC_0295 DSC_0297 DSC_0299
DSC_8262 DSC_8266 DSC_8269 DSC_8295 DSC_8301