ฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า
วันที่ 6 มกราคม 2018 ณ วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า นครนายก ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี คุณพ่อ ยอแซฟ ประธาน  ตันเจริญ (พระสงฆ์ใหม่) เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก หลังพิธีฯได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณพ่อ เปโตร สมัคร เจ็งสืบสันต์ โอกาสครบ 50 ปีแห่งชีวิตพระสงฆ์และ ยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ทั้งสององค์ คือ คุณพ่อ ยอแซฟ ประธาน  ตันเจริญ และ เปโตร อิทธิพล   หางสลัด อีกด้วย
DSC_0030 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0053
DSC_0054 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0059
DSC_0061 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0065 DSC_0067
DSC_0071 DSC_0072 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0076
DSC_0077 DSC_0078 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0083
DSC_0084 DSC_0085 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0095
DSC_0098 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0106 DSC_0109
DSC_0110 DSC_0124 DSC_0129 DSC_0138 DSC_0143
DSC_0148 DSC_0151 DSC_0152 DSC_0154 DSC_0155
DSC_0161 DSC_0164 DSC_0167 DSC_0172 DSC_0173
DSC_0185 DSC_0189 DSC_0192 DSC_0195 DSC_0201
DSC_0206 DSC_0210 DSC_0212 DSC_0213 DSC_0214
DSC_0215 DSC_0216 DSC_0218 DSC_0219 DSC_0228
DSC_0232 DSC_0237 DSC_0243 DSC_0248 DSC_0256
DSC_0260 DSC_0263 DSC_0264 DSC_0267 DSC_0272
DSC_0274 DSC_0289 DSC_0293 DSC_0297 DSC_0311
DSC_0314 DSC_0320 DSC_0335 DSC_0336 DSC_0342