ฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 ณ วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีพระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ในพิธีมิสซาได้มีการเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้ป่วยและกับบรรดาสัตบุรุษ โอกาสวันผู้ป่วยโลก อีกด้วย
DSC_0012 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0036 DSC_0038
DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0043
DSC_0044 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048
DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053
DSC_0054 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060
DSC_0062 DSC_0063 DSC_0065 DSC_0070 DSC_0073
DSC_0077 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0083 DSC_0086
DSC_0093 DSC_0095 DSC_0097 DSC_0102 DSC_0103
DSC_0104 DSC_0111 DSC_0117 DSC_0123 DSC_0124
DSC_0125 DSC_0126 DSC_0133 DSC_0139 DSC_0144
DSC_0145 DSC_0152 DSC_0159 DSC_0162 DSC_0165
DSC_0168 DSC_0172 DSC_0180 DSC_0187 DSC_0189
DSC_0195 DSC_0196 DSC_0198 DSC_0207 DSC_0209
DSC_0213 DSC_0218 DSC_0226 DSC_0238 DSC_0241
DSC_0243 DSC_0246 DSC_0247 DSC_0250 DSC_0252
DSC_0254 DSC_0255 DSC_0258 DSC_0260 DSC_0264
DSC_0267 DSC_0274 DSC_0281 DSC_0286 DSC_0288
DSC_0292 DSC_0297 DSC_0299 DSC_0301 DSC_0306
DSC_0307 DSC_0308 DSC_0310 DSC_0311 DSC_0313
DSC_0323 DSC_0329 DSC_0331 DSC_0334 DSC_0336
DSC_0341 DSC_0342 DSC_0344 DSC_0345 DSC_0354
DSC_0357 DSC_0361 DSC_0364 DSC_0369 DSC_0372
DSC_0392 DSC_0394 DSC_0396 DSC_0398 DSC_0399
DSC_0400 DSC_0401 DSC_0406 DSC_0407 DSC_0412
DSC_0418 DSC_0424 DSC_0427 DSC_0430 DSC_0441
DSC_0444 DSC_0450 DSC_0460 DSC_0462 DSC_0481