ฉลองวัดนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล เขาขาด
วันที่ 10 มีนาคม 2018 ณ วัดนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล เขาขาด ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี คุณพ่อ ยอแซฟ ประธาน  ตันเจริญ (พระสงฆ์ใหม่) เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
DSC_0001 DSC_0011 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0022
DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0029 DSC_0033
DSC_0043 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0051
DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0056
DSC_0057 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0061 DSC_0062
DSC_0063 DSC_0064 DSC_0068 DSC_0072 DSC_0078
DSC_0079 DSC_0080 DSC_0085 DSC_0086 DSC_0087
DSC_0089 DSC_0091 DSC_0105 DSC_0107 DSC_0108
DSC_0112 DSC_0116 DSC_0117 DSC_0120 DSC_0121
DSC_0126 DSC_0129 DSC_0138 DSC_0147 DSC_0159
DSC_0160 DSC_0169 DSC_0177 DSC_0181 DSC_0193
DSC_0201 DSC_0210 DSC_0215 DSC_0223 DSC_0226
DSC_0230 DSC_0235 DSC_0237 DSC_0241 DSC_0245
DSC_0250 DSC_0253 DSC_0265 DSC_0270 DSC_0278
DSC_0279 DSC_0287 DSC_0298 DSC_0307 DSC_0311
DSC_0318 DSC_0331 DSC_0335 DSC_0347 DSC_0359