พิธีปลงศพ คุณพ่อยออากิม สง่า จันทรสมศักดิ์
วันที่ 26 มีนาคม 2018 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ได้จัดพิธีมิสซาปลงศพ คุณพ่อยออากิม สง่า จันทรสมศักดิ์ โดยมีพระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมนจิต คณะสงฆ์ นักบวช ญาติพี่น้อง และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยจำนวนมาก
DSC_0022 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0027
DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0033
DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038
DSC_0039 DSC_0040 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0045
DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050
DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055
DSC_0056 DSC_0057 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0065
DSC_0066 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0070 DSC_0072
DSC_0073 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0076 DSC_0077
DSC_0080 DSC_0105 DSC_0111 DSC_0119 DSC_0124
DSC_0133 DSC_0150 DSC_0166 DSC_0187 DSC_0206
DSC_0220 DSC_0225 DSC_0267 DSC_0276 DSC_0285
DSC_0291 DSC_0297 DSC_0304 DSC_0305 DSC_0328
DSC_0331 DSC_0332 DSC_0333 DSC_0334 DSC_0336
DSC_0337 DSC_0338 DSC_0346 DSC_0349 DSC_0364
DSC_0372 DSC_0381 DSC_0410 DSC_0413 DSC_0428
DSC_0443 DSC_0457 DSC_0465 DSC_0488 DSC_0504
DSC_0929 DSC_0932 DSC_0938 DSC_0939 DSC_0940
DSC_0941 DSC_0946 DSC_0959 DSC_0972 DSC_0973
DSC_1024 DSC_1027 DSC_1033 DSC_1034 DSC_1057
DSC_1062 DSC_1066 DSC_1068 DSC_1071 DSC_1074
DSC_1077 DSC_1080 DSC_1081 DSC_1083 DSC_1095
DSC_1101 DSC_1104 DSC_1117 DSC_1121 DSC_1124
DSC_1126 DSC_1134 DSC_1137 DSC_1141 DSC_1143
DSC_1172 DSC_1176 DSC_1192 DSC_1244 DSC_1247
DSC_1254 DSC_1256 DSC_1263 DSC_1268 DSC_1272
DSC_1275 DSC_1277 DSC_1283 DSC_1286 DSC_1287