สัมมนาบุคลากรศูนย์สังฆมณฑล
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2018 ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี จัดสัมมนาประจำปี สำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานศูนย์สังฆมณฑล ประจำปี 2018 ณ บ้านพักสเตลา มารีส บ้านเพ จังหวัด ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อ นรเทพ ภานุพันธ์ มาเป็นวิทยากรในการสัมมนาของวันแรก ส่วนในวันที่ 2 เป็น คุณพ่อ เฉลิม กิจมงคล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มความใกล้ชิดและการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว
DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005
DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0010
DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015
DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020
DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025
DSC_0026 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030
DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035
DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040
DSC_0041 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0045
DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050
DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055