พิธีโปรดศีลกำลัง อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 20 พฤษภาคม 2018 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ได้จัดพิธีโปรดศีลกำลังให้กับบรรดาเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่ จำนวน 58 คน โอกาสสมโภชพระจิตเจ้า โดยมีคุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วมจำนวนมาก
IMG_8503 IMG_8512 IMG_8514 IMG_8516 IMG_8518
IMG_8519 IMG_8523 IMG_8524 IMG_8526 IMG_8529
IMG_8533 IMG_8534 IMG_8538 IMG_8539 IMG_8541
IMG_8543 IMG_8545 IMG_8548 IMG_8551 IMG_8554
IMG_8557 IMG_8561 IMG_8563 IMG_8564 IMG_8565
IMG_8566 IMG_8567 IMG_8571 IMG_8573 IMG_8576
IMG_8582 IMG_8583 IMG_8585 IMG_8587 IMG_8592
IMG_8595 IMG_8603 IMG_8605 IMG_8612 IMG_8613
IMG_8615 IMG_8616 IMG_8622 IMG_8624 IMG_8632
IMG_8636 IMG_8638 IMG_8642 IMG_8646 IMG_8656
IMG_8661 IMG_8667 IMG_8679 IMG_8689 IMG_8694
IMG_8698 IMG_8702 IMG_8706 IMG_8708 IMG_8712
IMG_8718 IMG_8725 IMG_8738 IMG_8751 IMG_8755
IMG_8761 IMG_8770 IMG_8772 IMG_8773 IMG_8776
IMG_8777 IMG_8779 IMG_8781 IMG_8786 IMG_8797
IMG_8801 IMG_8809 IMG_8821 IMG_8828 IMG_8834