ฉลองวัดแม่พระที่พึ่งของปวงชน ดงแหลมโขด
วันที่ 26 พฤษภาคม 2018 ณ วัดแม่พระที่พึ่งของปวงชน ดงแหลมโขด ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โอกาสนี้ได้มีพิธีโปรดศีลกำลังให้กับเด็กและผู้ใหญ่ภายในแขวงปราจีนบุรี จำนวน 43 คน อีกด้วย
IMG_8841 IMG_8843 IMG_8849 IMG_8853 IMG_8855
IMG_8857 IMG_8860 IMG_8862 IMG_8865 IMG_8867
IMG_8869 IMG_8871 IMG_8873 IMG_8876 IMG_8879
IMG_8882 IMG_8884 IMG_8885 IMG_8888 IMG_8892
IMG_8893 IMG_8898 IMG_8899 IMG_8900 IMG_8901
IMG_8902 IMG_8903 IMG_8904 IMG_8905 IMG_8906
IMG_8911 IMG_8914 IMG_8915 IMG_8919 IMG_8921
IMG_8927 IMG_8929 IMG_8930 IMG_8933 IMG_8938
IMG_8940 IMG_8944 IMG_8953 IMG_8954 IMG_8955
IMG_8958 IMG_8963 IMG_8966 IMG_8974 IMG_8985
IMG_8987 IMG_8993 IMG_8995 IMG_9015 IMG_9029
IMG_9035 IMG_9039 IMG_9040 IMG_9042 IMG_9046
IMG_9051 IMG_9064 IMG_9073 IMG_9078 IMG_9080
IMG_9085 IMG_9093 IMG_9100 IMG_9103 IMG_9113
IMG_9117 IMG_9121 IMG_9126 IMG_9134 IMG_9137