ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง
วันที่ 1 กันยายน 2018 ณ วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก หลังพิธีได้ร่วมแสดงความยินดีโอกาสครบบวช 50 ปี ของคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ และ ครบบวช 25 ปี ของคุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล กับ คุณพ่อสมจิต พึ่งหรรษพร อีกด้วย
DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022
DSC_0024 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030
DSC_0031 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0036 DSC_0037
DSC_0042 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048
DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0055
DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0062
DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0067
DSC_0069 DSC_0071 DSC_0083 DSC_0088 DSC_0092
DSC_0093 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0098 DSC_0103
DSC_0110 DSC_0115 DSC_0120 DSC_0141 DSC_0143
DSC_0146 DSC_0148 DSC_0163 DSC_0177 DSC_0179
DSC_0182 DSC_0185 DSC_0186 DSC_0187 DSC_0190
DSC_0191 DSC_0194 DSC_0203 DSC_0206 DSC_0210
DSC_0218 DSC_0221 DSC_0225 DSC_0230 DSC_0232
DSC_0234 DSC_0235 DSC_0236 DSC_0238 DSC_0243
DSC_0247 DSC_0250 DSC_0253 DSC_0258 DSC_0259
DSC_0263 DSC_0267 DSC_0271 DSC_0277 DSC_0295
DSC_0300 DSC_0302 DSC_0306 DSC_0308 DSC_0318
DSC_0323 DSC_0328 DSC_0331 DSC_0338 DSC_0344
DSC_0380 DSC_0402 DSC_0409 DSC_0440 DSC_0443