ฉลองวัดอารักขเทวดา แหลมประดู่
วันที่ 22 กันยายน 2018 ณ วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก หลังพิธีได้ร่วมแสดงความยินดี กับคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ โอกาสครบบวช 50 ปี และคุณพ่อ ศิรวิชย์ มารีย์พัฒนกิจ พระสงฆ์ใหม่ อีกด้วย
DSC_0010 DSC_0014 DSC_0018 DSC_0021 DSC_0022
DSC_0030 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037
DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0042
DSC_0044 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048
DSC_0049 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0056
DSC_0057 DSC_0058 DSC_0060 DSC_0063 DSC_0064
DSC_0066 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0076 DSC_0079
DSC_0084 DSC_0090 DSC_0092 DSC_0094 DSC_0102
DSC_0112 DSC_0118 DSC_0122 DSC_0129 DSC_0137
DSC_0140 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0147 DSC_0149
DSC_0160 DSC_0164 DSC_0165 DSC_0166 DSC_0169
DSC_0172 DSC_0183 DSC_0206 DSC_0241 DSC_0249
DSC_0254 DSC_0261 DSC_0266 DSC_0270 DSC_0284
DSC_0289 DSC_0294 DSC_0299 DSC_0312 DSC_0317