ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี
วันที่ 29 กันยายน 2018 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี คุณพ่อศิรวิชย์ มารีย์พัฒนกิจ (พระสงฆ์ใหม่) เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006
DSC_0007 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0012 DSC_0016
DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0022
DSC_0024 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0032
DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037
DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0042
DSC_0045 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051
DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0056
DSC_0058 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066
DSC_0067 DSC_0070 DSC_0073 DSC_0084 DSC_0089
DSC_0096 DSC_0100 DSC_0103 DSC_0105 DSC_0109
DSC_0114 DSC_0130 DSC_0139 DSC_0143 DSC_0151
DSC_0161 DSC_0169 DSC_0171 DSC_0174 DSC_0180
DSC_0181 DSC_0186 DSC_0191 DSC_0201 DSC_0204
DSC_0210 DSC_0220 DSC_0225 DSC_0231 DSC_0233
DSC_0234 DSC_0235 DSC_0236 DSC_0237 DSC_0239
DSC_0241 DSC_0245 DSC_0248 DSC_0251 DSC_0254
DSC_0258 DSC_0262 DSC_0268 DSC_0276 DSC_0283
DSC_0286 DSC_0287 DSC_0289 DSC_0298 DSC_0307
DSC_0310 DSC_0315 DSC_0338 DSC_0350 DSC_0377