สัมมนาพระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี ประจำปี 2018
วันที่ 4-6 กันยายน 2018 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ได้จัดสัมมนาพระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี ประจำปี 2018 ขึ้น ในหัวข้อ "75 ปีมิสซัง เสริมสร้าความเป็นพี่น้อง เดินหน้าสังฆมณฑลจันทบุรี"
ช่วงเช้าวันอังคารที่ 4 กันยายน เปิดการสัมมนา ด้วยวจนพิธีกรรม โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช เป็นประธาน หลังพิธีได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสัมมนาครั้งนี้ โดยคุณพ่อ กฤษฎา สุขพัฒน์ ต่อด้วย การบรรยายเรื่อง "สภาพความเป็นจริงของสังคมปัจจุบันในภาคตะวันออก" โดยมี คุณชวน กิติเกียรติศักดิ์ และทีมงาน
ช่วงบ่าย มีการบรรยายเรื่อง "สภาพความเป็นจริง และความท้าทายของพันธกิจสังฆมณฑลจันทบุรี" โดยอ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
ช่วงเช้าวันพุธที่ 5 กันยายน ย้อนสรุปของวันที่ผ่านมา และเสวนาเรื่อ "สร้างแรงบันดาลใจ...ความเป็นพี่เป็นน้อง สู่ความศักดิ์สิทธิ์ (Ut Omnus Unum Sint) ซึ่งได้รับเกียรติจาก พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต และพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ร่วมในการเสวนาในครั้งนี้ โดยมีคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้น มีการแบ่งกลุ่มและประชุมตามกลุ่ม
ช่้วงบ่าย มีการรายงานของแต่ละกลุ่ม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน มีการสรุปภาพรวมการสัมมนา อภิปราย เสนอแนะ และปิดการสมัมมนา ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน
DSC_0004 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0011
DSC_0012 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0027
DSC_0028 DSC_0037 DSC_0047 DSC_0052 DSC_0055
DSC_0057 DSC_0059 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0068
DSC_0073 DSC_0075 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0080
DSC_0081 DSC_0082 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0097
DSC_0099 DSC_0102 DSC_0106 DSC_0108 DSC_0110
DSC_0114 DSC_0115 DSC_0116 DSC_0127 DSC_0136
DSC_0137 DSC_0138 DSC_0140 DSC_0144 DSC_0147
DSC_0148 DSC_0151 DSC_0152a DSC_0154 DSC_0155
DSC_0157 DSC_0161 DSC_0165 DSC_0175 DSC_0176
DSC_0183 DSC_0184 DSC_0188 DSC_0198 DSC_0202
DSC_0209 DSC_0213 DSC_0224 DSC_0225 DSC_0226
DSC_0227 DSC_0234 DSC_0236 DSC_0237 DSC_0240
DSC_0242 DSC_0244 DSC_0245 DSC_0246 DSC_0251
DSC_0254 DSC_0255 DSC_0258 DSC_0265 DSC_0268
DSC_0269 DSC_0276 DSC_0277 DSC_0278 DSC_0284