ฉลองวัดแม่พระราชินีสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บ้านสร้าง
วันที่ 27 ตุลาคม 2018 ณ วัดแม่พระราชินีสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บ้านสร้าง ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี คุณพ่อศิรวิชย์ มารีย์พัฒนกิจ (พระสงฆ์ใหม่) เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก หลังพิธีได้ร่วมแสดงยินดีโอกาส ครบบวช 25 ปี ของคุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล กับ คุณพ่อสมจิต พึ่งหรรษพร อีกด้วย
DSC_0021 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0032
DSC_0034 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050
DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055
DSC_0056 DSC_0059 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0067
DSC_0070 DSC_0071 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0075
DSC_0079 DSC_0085 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0092
DSC_0093 DSC_0097 DSC_0099 DSC_0101 DSC_0111
DSC_0112 DSC_0113 DSC_0114 DSC_0119 DSC_0122
DSC_0129 DSC_0132 DSC_0139 DSC_0141 DSC_0143
DSC_0145 DSC_0157 DSC_0161 DSC_0165 DSC_0173
DSC_0176 DSC_0180 DSC_0184 DSC_0188 DSC_0191
DSC_0196 DSC_0200 DSC_0202 DSC_0208 DSC_0212
DSC_0215 DSC_0218 DSC_0219 DSC_0224 DSC_0226
DSC_0229 DSC_0233 DSC_0240 DSC_0244 DSC_0250
DSC_0253 DSC_0267 DSC_0270 DSC_0272 DSC_0274
DSC_0275 DSC_0278 DSC_0279 DSC_0285 DSC_0288
DSC_0295 DSC_0296 DSC_0303 DSC_0305 DSC_0314
DSC_0321a DSC_0330 DSC_0336 DSC_0339 DSC_0340
DSC_0342 DSC_0343 DSC_0347a DSC_0359 DSC_0362
DSC_0365 DSC_0369 DSC_0377 DSC_0392 DSC_0412