ฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2018 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
DSC_0001 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0017
DSC_0019 DSC_0022 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0042
DSC_0051 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0063 DSC_0070
DSC_0078 DSC_0083 DSC_0092 DSC_0096 DSC_0101
DSC_0103 DSC_0104 DSC_0107 DSC_0110 DSC_0115
DSC_0118 DSC_0127 DSC_0128 DSC_0129 DSC_0130
DSC_0131 DSC_0133 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0137
DSC_0138 DSC_0139 DSC_0141 DSC_0142 DSC_0143
DSC_0151 DSC_0163 DSC_0168 DSC_0172 DSC_0173
DSC_0175 DSC_0176 DSC_0178 DSC_0179 DSC_0184
DSC_0185 DSC_0186 DSC_0187 DSC_0188 DSC_0195
DSC_0203 DSC_0207 DSC_0208 DSC_0219 DSC_0221
DSC_0234 DSC_0245 DSC_0262 DSC_0278 DSC_0287
DSC_0296 DSC_0301 DSC_0312 DSC_0315 DSC_0316
DSC_0317 DSC_0318 DSC_0321 DSC_0328 DSC_0334
DSC_0336 DSC_0339 DSC_0347 DSC_0356 DSC_0368
DSC_0374 DSC_0375 DSC_0381 DSC_0384 DSC_0389
DSC_0392 DSC_0394 DSC_0400 DSC_0404 DSC_0406
DSC_0409 DSC_0411 DSC_0415 DSC_0418 DSC_0419
DSC_0422 DSC_0425 DSC_0431 DSC_0433 DSC_0436
DSC_0443 DSC_0446 DSC_0450 DSC_0453 DSC_0456
DSC_0457 DSC_0460 DSC_0462 DSC_0465 DSC_0471
DSC_0479 DSC_0485 DSC_0489 DSC_0493 DSC_0498
DSC_0502 DSC_0520 DSC_0522 DSC_0536 DSC_0543