ฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2018 ณ วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ ได้จัดให้มีพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี คุณพ่อยอด วีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
DSC_4003 DSC_4009 DSC_4014 DSC_4017 DSC_4019
DSC_4021 DSC_4024 DSC_4028 DSC_4033 DSC_4036
DSC_4038 DSC_4042 DSC_4044 DSC_4045 DSC_4046
DSC_4048 DSC_4054 DSC_4057 DSC_4067 DSC_4069
DSC_4070 DSC_4071 DSC_4072 DSC_4073 DSC_4079
DSC_4089 DSC_4114 DSC_4116 DSC_4126 DSC_4128
DSC_4134 DSC_4137 DSC_4147 DSC_4152 DSC_4163
DSC_4170 DSC_4175 DSC_4177 DSC_4183 DSC_4188
DSC_4192 DSC_4193 DSC_4196 DSC_4197 DSC_4199
DSC_4206 DSC_4210 DSC_4211 DSC_4212 DSC_4213
DSC_4214 DSC_4216 DSC_4221 DSC_4223 DSC_4224